Menu

Uchina Content & Videos-Educational Materials & Videos

Uchina Videos

Interview Videos

2021.7.22 Haisai Andres Higa ! - Uminchu-

World Uchinanchu Day

2021.1.20 World Uchinanchu Day On-Line Talk Event …

Emigration & History

2020.3.02 WORLD UCHINANCHU

Traditional Culture

2020.3.02 Ryukyu dance
2020.3.02 Shishimai
2020.3.02 Karate
2020.3.02 Hatagashira
2020.3.02 Okinawa Eisa
2020.1.23 WORLD UCHINANCHU DAY TALK EVENT Program2…
2020.1.23 WORLD UCHINANCHU DAY TALK EVENT Program1…
2019.12.17 World Youth Uchinanchu Meeting
2019.12.13 The 5th Worldwide Uchinanchu Student Sum…
2019.9.17 VANCOUVER OKINAWA-KEN YUAIKAI
2019.9.17 CHICAGO OKINAWA KENJINKAI, Inc.
2019.9.17 OKINAWA TOMONOKAI OF OHIO
Read more

Educational Materials

Educational Materials

2021.3.03 Let's study! Uchina Network_educational …
Read more